Termes legals

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

1.1. El titular del lloc web www.geolegnia.com és de Marc Calaff González, Enginyer Tècnic en Topografia (en endavant GEOLEGNIA) amb domicili social a Barcelona.

1.2. GEOLEGNIA té com a activitat la prestació de serveis topogràfics en general.

1.3. Els canals de comunicació de GEOLEGNIA són el telèfon 690 939 042, el correu electrònic geolegnia@geolegnia.com i marc.c.g@geolegnia.com així com les xarxes socials especificades a l’apartat de contacte de la present pàgina web.

2. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. L’accés a aquest lloc web, directament o a través de qualsevol altre domini que redirigeixi a aquest lloc web així com l’accés a altres llocs web en els que GEOLEGNIA és proveïdor dels seus serveis o productes, confereix al visitant la condició d’usuari i requereix l’acceptació de totes les condicions descrites a aquest document.

2.2. Tot visitant que accedeixi a aquest lloc web està subjecte a les presents condicions generals.

2.3. GEOLEGNIA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís a cada un dels usuaris, l’oferta de serveis o productes així com la llista d’ofertes i preus del lloc web o qualsevol altre aspecte del present avís legal, incloent les condicions de contractació. Dites modificacions hauran de respectar les operacions ja efectuades per l’usuari.

3. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

3.1. L’accés a aquest lloc web està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Els serveis oferts per GEOLEGNIA estan dirigits únicament a majors de 18 anys.

3.3. Es recorda als majors de 18 anys que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. GEOLEGNIA és titular dels continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, gràfics, textos, imatges o fotografies i no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transferits o tramesos de cap forma sense permís previ, escrit i explícit per part de GEOLEGNIA.

4.2. GEOLEGNIA no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que els proveïdors incloguin a les seves ofertes.

4.3. GEOLEGNIA utilitza les llicències d’ús del programari informàtic que utilitza.

4.4. GEOLEGNIA és una marca titularitat de Marc Calaff González, Enginyer Tècnic en Topografia.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1 En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a una base de dades, responsabilitat de GEOLEGNIA, amb la finalitat de facilitar informació sobre els serveis que oferim.

5.2. L’usuari pot exercir el seu dret d’ésser exclòs o rectificar les seves dades per mitjà de qualsevol dels canals de comunicació que GEOLEGNIA ofereix.

5.4. Aquest lloc web pot emprar cookies.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

6.1. Els enllaços continguts a aquest lloc web poden dirigir a llocs webs de tercers. GEOLEGNIA els incorpora per facilitar la navegació i en ningun cas assumeix cap responsabilitat pel seu contingut. La informació o serveis que hi puguin aparèixer són de caràcter informatiu i en cap cas impliquen relació alguna entre el citat tercer i GEOLEGNIA.

6.2. Als llocs webs de tercers senyalats a l’apartat anterior, l’usuari contractarà els esmentats proveïdors emprant els terminis legals especificats allí sense que GEOLEGNIA assumeixi cap responsabilitat.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

7.1. A les presents condicions generals així com la interpretació i resolució de conflictes que puguin sorgir entre les parts seran aplicades les lleis de la legislació espanyola.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.geolegnia.com – Versió publicada el 19 d’octubre de 2019.

Comments are closed.