Posicionament a Catalunya

La Comunitat Europea mitjançant el programa INSPIRE promou l’harmonització de la geoinformació arreu d’Europa. Amb aquest objectiu s’estableix la transició al nou sistema de referència ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris. El Decret 1071/2007 publicat al BOE núm. 207 que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transició del ED50 al ETRS89 amb tres dates clau.

  • 29/08/2007: Publicació del Decret. El nou sistema oficial és el ETRS89 però es pot seguir publicant en ED50 fent referència al nou sistema.
  • 01/01/2012: No es podrà inscriure als registres cartogràfics cap projecte nou en ED50.
  • 01/01/2015: Publicació exclusivament en ETRS89.

És per això que Geolegnia presentarà els treballs sol·licitats en coordenades absolutes exclusivament en ETRS89 sempre que no s’expressi el contrari.

Per a més informació podeu consultar la informació presentada per l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) al següent enllaç.

Comments are closed.