Control geomètric

Sovint ens trobem que les constriccions d’un projecte tenen toleràncies molt petites, que s’han de controlar periòdicament els canvis en la morfologia del terreny o la posició d’un element constructiu al llarg d’una obra… Treballs que requereixen d’un seguiment periòdic i/o d’alta precisió són els controls de deformacions (auscultació), anivellacions, controls de moviments de terres, execució d’obres concretes, metrologia industrial… Des de Geolegnia ens oferim a treballar amb major rigor tècnic i cura quan l’ocasió ho requereix.

Aquestes tasques es poden realitzar per mitjà de tècniques clàssiques (estació total i nivell) i amb tecnologia làser escàner.

Destaquem les tasques realitzades de cert nombre d’abocadors del territori català, el control de deformacions per anivellació d’un dipòsit a Sta. Perpetua de Mogoda, l’aixecament precís de l’estructura de la façana de l’edifici MediaTic (Barcelona) i diverses tasques de metrologia industrial a la fàbrica Saint Gobain Glass (L’Arboç). Recentment hem participat en la reobservació de la xarxa topogràfica del Sincrotró Alba a Cerdanyola del Vallès mitjançant tecnologia Laser Tracker.

Comments are closed.