Geodèsia i altres serveis

Realitzem l’observació i el càlcul de xarxes topogràfiques/geodèsiques per mitjà d’observacions òptiques (estació total) o satel·litals (GPS/GLONASS…), tan per crear-ne de noves com per densificar-les. Els aixecaments topogràfics de grans extensions o de circumstàncies especials (edificis, espais remots…) que realitzem estan sempre subjectes a la creació prèvia d’una xarxa topogràfica rigorosa.

Altres feines que realitzem són anivellacions, suports a vols fotogramètrics, aixecaments topogràfics de primera línia de mar per a batimetries, estudi de pous de clavegueram i qualsevol repte que se’ns posi per davant, com podria ser, per exemple, l’elaboració del disseny d’un rellotge de sol.

Destaquem diversos aixecaments de primera línia de mar a les platges de El Prat, El Masnou, St. Andreu de Llavaneres i Mataró, la creació d’una xarxa topogràfica a la Urbanització Bellamar (Castelldefels), el disseny per mitjà d’observacions al sol de la restauració d’un rellotge de sol i de l’estudi de diverses xarxes de clavegueram al municipi d’Abrera.

Comments are closed.