Recursos

S6Estació Total Trimble S6 robòtica amb compensador de doble eix, mesura sense prisma, una precisió de ±3 segons sexagesimals 1 sigma en la mesura d’angles i de 3 mil·límetres més 2 parts per milió en la mesura de distàncies. El seguiment automàtic del prisma evita equivocacions, augmenta la productivitat i permet treballar còmodament a zones poc lluminoses. Si l’estació pateix moviments, a causa del vent o de vibracions del terreny, els servomotors (compensador de doble eix) compensen automàticament l’error. El sistema robòtic permet treballar amb el col·lector de dades fora de l’estació. D’aquesta manera un sol operari pot realitzar les tasques de camp o ambdós operaris poden treballar junts un al costat de l’altre i treballar amb més comoditat quan la feina ho requereix. El sistema robòtic esdevé una eina important als treballs de replanteig. El softwae i els formats de Trimble permeten una exhaustiva codificació de les dades preses a camp.

Receptor GNSS (GPS i GLONASS) Trimble R6 de doble freqüència amb un error mitjà quadràtic de ±5 mil·límetres més ½ part per milió en post procés estàtic i de ±1 centímetre més 1 part per milió en temps real en cinemàtic. Aquest receptor disposa de la tecnologia d’estacions virtuals de referència que ens permet emprar amb la xarxa CATNET de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i així poder treballar en mode diferencial d’una manera àgil i eficient. A més a més contribueix a la reducció d’errors per causa de la troposfera i la ionosfera (important en èpoques d’alta activitat solar). De la mateixa manera que amb l’estació total les dades de camp es codifiquen. Eina ideal per al posicionament absolut, per a realitzar treballs on les visuals òptiques de l’estació total són complicades o quan només es disposa d’un sol operari.

Trimble IS-Rover (S6+R6) amb un sol col·lector de dades el  topògraf centralitza i gestiona les dades provinents tant de l’estació total com del receptor GNSS.R6 Es converteix en una bona eina per posicionar en un sistema de coordenades absolut els treballs realitzats.

Trimble Business Center és el programari de càlcul que fem servir per a processar totes les dades de camp provinents d’estació total i receptor GNSS. Que el programari de càlcul sigui Trimble assegura una bona interpretació de les dades provinents de camp i així evitar errors d’alçades de prisma, correccions de variació del centre de fase de les antenes…

Bentley PowerSurvey és el programari de CAD (Disseny Assistit per Ordinador) que fem servir per gestionar les dades de camp un cop calculades i per dibuixar els plànols resultants. Està dissenyat per satisfer les principals necessitats pròpies de la topografia. Aquest programari es caracteritza per una bona integració amb el protocol de treball i l’intercanvi de dades Trimble. L’automatització de processos de delineat, tant d’elements lineals com d’elements puntuals minimitzen el temps de dibuix que pot ésser invertit en altres aspectes i aportar valor. Amb un sol programari cobrim les necessitats de tot el procés cartogràfic des de l’importació de dades, detecció d’equivocacions, triangulació del model digital del terreny i un llarg etcètera.

Tota la informació és emmagatzemada al servidor Dropbox. Aquest servidor disposa d’un avançat control de versions i recuperació d’arxius i esdevé una plataforma àgil i segura per consultar, editar, emmagatzemar i compartir fitxers des de diferents dispositius.

Geolegnia disposa de les llicències d’ús de tot el programari que utilitza i realitza la calibratge anual recomanada de l’estació total.

Comments are closed.