Laser Scanner

La captura massiva de dades amb Làser Escàner permet l’aixecament topogràfic d’elements complexos en 3D, amb gran rapidesa i amb la possibilitat d’extreure una gran varietat de documents en funció de les necessitats del projecte. Tenim l’experiència en l’aixecament d’un parell de tubs d’ARMCO amb l’objectiu d’extreure perfils longitudinals i tantes seccions transversals com fos necessari per tal de que es pugui dur a terme un estudi de reforç del mateix.

Comments are closed